SZkolenia employer branding Śląski HR

Szkolenia employer branding

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych/dedykowanych dla firm

Employer branding jako synergia kompetencji HR, marketingowych i PR.

Jak właściwie zacząć myśleć o wdrożeniu działań employer brandingowych w organizacji aby osiągnąć zamierzone cele HR i biznesowe.

Program

 • Na czym polega Employer Branding – skąd synergia różnych obszarów i kompetencji: HR, marketingu, PR. Jak strategicznie podejść do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i zacząć działać małymi krokami.
 • Jak i czym wyróżnić firmę.  Kultura i wartości zjadają strategię na śniadanie. Analiza wizerunku pracodawcy i konkurencji na rynku pracy. Aspiracje życiowe i trendy społeczne – jak je wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej aby utrzymywać, angażować i przyciągać odpowiednich kandydatów.
 • Jak i gdzie szukać obszarów do budowania EVP. Metodologia i proces. Pozycjonowanie marki pracodawcy – jak szukać i opracować Employer Value Proposition. Jak definiować grupy docelowe komunikacji rekrutacyjnej.
 • Employer branding zewnętrzny i employee journey – pracownik – klientem. Komunikacja z kandydatami i otoczeniem. Jak wykorzystać dostępne kanały i punkty styku. Przegląd narzędzi i metod. ( m.in. ogłoszenia, www, video, blogi, content, media relations) Wizerunek pracodawcy w social media – gdzie warto być i co mówić, aby nas słuchano (storytelling). Tam gdzie wszyscy, nie zawsze znaczy efektywnie.
 • Project Management EB. Przykład jak prowadzić proces step-by-step projektu EB.
 • Mistrzowie – Oni wiedzą jak się robi EB. Przegląd najlepszych case study z Polski i świata z obszaru EB.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Employer Branding. Warsztaty 1 dzień szkoleniowy, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • specjaliści i menedżerowie EB,
 • specjaliści ds.komunikacji,
 • specjaliści ds. PR.

Z warsztatów wyjdziesz z:

 • Wypracowaną analizą grupy docelowej Twoich kandydatów.
 • Koncepcją wdrożenia oraz listą konkretnych narzędzi niezbędnych do budowania i komunikowania marki pracodawcy.
 • Zakreślonym obszarem EVP i określonym potencjałem organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy.
 • Inspiracją i nową energią do tworzenia pomysłów i narzędzi EB.

Postawa „Szefa” jako kluczowy element budujący wizerunek pracodawcy w każdej organizacji i firmie

Zdobądź niezbędne umiejętności i narzędzia, które pozwolą Ci efektywnie pracować i zarządzać w nowej ulegającej permanentnej zmianie rzeczywistości rynkowej i środowisku pracy.

Program

 • Moduł I. Czym jest Employer Branding (EB):
  Idea, cele, zasady, rodzaje, obszary.
  Konkurencja już to robi – praktyczne przykłady kampanii EB.
  Co Ty jako Menedżer masz wspólnego z EB i dlaczego, aż tak wiele?
 • Moduł II. Menedżer i EB zewnętrzny:
  Narzędzia EB zewnętrznego.
  Gdy nie pamięta wół jak cielęciem był – proces rekrutacji i selekcji z Twojej perspektywy oraz z perspektywy kandydata.
  Twoje cele, role i zadania podczas rozmowy kwalifikacyjnej – bez względu na to, czy przeprowadzasz rozmowy sam, czy z kimś z HR-ów Twoje zachowanie ma decydujący wpływ na to, jak ta rozmowa zostanie zapamiętana przez kandydata. W konsekwencji, co kandydat będzie mówił o Tobie, Firmie i na ile będzie zmotywowany do pracy z Tobą. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę.
 • Moduł III. Dwa najważniejsze obszary i narzędzia Menedżera w ramach wewnętrznego EB:
  Powiedz mi jak wdrażasz swoich pracowników do zespołu i do zadań, a powiem Ci, jak potoczy się Wasza współpraca.
  Kluczowe narzędzie każdego Menedżera – informacja zwrotna.
  Czym jest konstruktywna informacja zwrotna, jakie są jej cele i dlaczego jest lepsza niż najlepszy system ocen okresowych.
  Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Moduł IV. Pokolenia w zarządzaniu – z życia Menedżera:
  Czym różnią się między sobą pokolenia X, Y i Z.
  Jak różnice pokoleniowe odnieść do zarządzania zespołem – na co zwracać uwagę podczas:
  rekrutacji i selekcji, wyznaczania celów i zadań, udzielania informacji zwrotnej, motywowania
 • Moduł V. Czysta praktyka i podsumowanie.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Employer Branding. Warsztaty 1 dzień szkoleniowy, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • Menadżerowie,
 • Szefowie,
 • Zarządzający,
 • Kierownicy.

Po warsztatach uczestnicy będą umieli:

 • Zauważyć i wykorzystać swoją kluczową pozycję/rolę jako odpowiedzialnego za kształtowanie wizerunku firmy jako pracodawcy.
 • Wykorzystać narzędzia i techniki, które pozytywnie wpływają na odbiór i wizerunek siebie jako szefa.
 • Przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w taki sposób, aby pozytywnie budować wizerunek firmy na zewnątrz.
 • Wykorzystywać wewnętrzne narzędzia EB.

Marketing rekrutacyjny i employer branding w rekrutacji talentów

Jak kreatywnie i marketingowo podejść do procesu rekrutacji i selekcji, aby pozyskać talenty odpowiadające celom biznesowym firmy.

Program

 • Komunikacja i aspiracje życiowe pokoleń X,Y,Z. Jak wykorzystać trendy społeczne w rekrutacji i właściwie określić grupę docelową komunikacji rekrutacyjnej.
 • Jak kreatywnie wyróżnić ofertę pracy spośród innych, aby zainteresować talenty, którymi jesteśmy zainteresowani (EVP, copywriting, powerwriting dla HR).
 • Jak i gdzie zamieszczać ogłoszenie rekrutacyjne.
 • Targi pracy i inne wydarzenia. Jak zbudować strategię obecności pracodawcy na wybranych targach i imprezach, jak określić cel i mierzyć zwrot z inwestycji.
 •  Media społecznościowe, społeczności, infulencerzy i świat mobile – co trzeba wiedzieć.
 •  Komunikacja bezpośrednia z kandydatem, jak rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć wywiad telefoniczny i rozmowę kwalifikacyjną.
 •  Komunikacja z kandydatami nieprzyjętymi do pracy.
 •  Podpisanie umowy i wprowadzenie nowego pracownika do pracy.
 •  Employee journey – pracownik klientem. Perspektywa kandydata – jak patrzeć i dbać o spójność komunikacji HR.
 •  Przegląd best practices.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Employer Branding Zewnętrzny. Warsztaty 1 dzień szkoleniowy, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • specjaliści i menedżerowie EB,
 • pracownicy działów rekrutacji,
 • rekruterzy z agencji zatrudnienia.

Z warsztatów wyjdziesz z:

 • Wypracowaną analizą grupy docelowej Twoich kandydatów.
 • Atrakcyjnym, zachęcającym do aplikowania ogłoszeniem o pracę.
 • Planem i sposobem komunikacji z kandydatami na każdym etapie procesu rekrutacji i selekcji (np. wywiadu telefonicznego, rozmowy kwalifikacyjnej). Kandydaci, z którymi będziesz się kontaktować będą chcieli pracować w firmie, w której Ty prowadzisz rekrutację.
 • Listą obszarów, o które musisz zadbać wdrażając pracownika do pracy, pomysłami i planem ich praktycznego wdrożenia w obszarze prowadzenia wydarzeń EB kierowanych do kandydatów.

Employer branding wewnętrzny i marketing procesów HR w celu budowania zaangażowania pracowników.

Jak wykorzystać już istniejący potencjał firmy do prowadzenia działań employer branding.

Program

 • Employee yourney – pracownik klientem. Perspektywa kandydata – jak patrzeć i dbać o spójność komunikacji HR.
 • Jak łączyć markę korporacyjną/produktową z marką pracodawcy (wykorzystanie potencjału marki 
w działaniach EB i HR).
 • Szukanie insightów do działań employer brandingowych. Emlpoyee generated content – jak wyzwalać 
i umiejętnie wykorzystać.
 • Employer branding a komunikacja wewnętrzna w organizacji: „punkty styku”, grupy docelowe, budowanie planu komunikacji EB.
 • Instrumenty komunikacji wewnętrznej wspierające budowanie wizerunku pracodawcy 
(intranet, newsletter, sieci społecznościowe, manuale dla pracowników, stand-up, inne).
 • Organizacja wydarzeń i spotkań firmowych – wewnątrz i na zewnątrz firmy. Budowanie kultury ambasadorów brandu.
 • Mierzenie skuteczności i efektywności realizowanych działań.
 • Dział HR w pozytywnym świetle – jak komunikować działania rozwojowe (np. warsztaty, szkolenia) i narzędzia motywacyjne tak, aby osiągnąć maksimum korzyści dla wizerunku pracodawcy i samych pracowników.
 • Best practice działań rozwojowych, motywacyjnych.
 • Odejścia pracowników – najczęstsze przyczyny odejść, jak rozstać się z pracownikiem profesjonalnie, jak poznać prawdziwe przyczyny odejścia konkretnego pracownika, jak pomóc pracownikowi, który jest zwalniany, jak budować relacje w tak trudnej emocjonalnie sytuacji.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Employer Branding Wewnętrzny. Warsztaty 1 dzień szkoleniowy,
w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • specjaliści i menedżerowie EB,
 • specjaliści ds.komunikacji,
 • menedżerowie działów.

Z warsztatów wyjdziesz z:

 • Ramowym planem komunikacji wewnętrznej wspierającym budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji.
 • Listą najlepszych praktyk i najczęstszych błędów popełnianych w ramach wewnętrznych działań EB.
 • Umiejętnością promowania działań HR i angażowania pracowników w budowanie kultury ambasadorów brandu.
 • Wypracowanym pomysłem na wdrażanie pracowników do pracy i rozwiązywanie współpracy oraz diagnozę przyczyn odejścia pracowników.

Skuteczna i profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Jak skutecznie rekrutować talenty odpowiadające celom biznesowym firmy.

Program

 • Zdefiniuj kogo szukasz – kompetencyjne profilowanie stanowiska pracy. Czym jest kompetencja, a co kompetencją nie jest. Jak stworzyć uporządkowany model kompetencyjnego profilowania stanowiska (uczestnik kończy szkolenie z gotowym profilem kompetencyjnym wybranego przez niego stanowiska).
 • Określ i wybierz źródła poszukiwania kandydatów. Od czego zacząć, jakie są poszczególne etapy, czyli czym jest rekrutacja pracowników. Kiedy rekrutacja wewnętrzna (korzyści oraz ograniczenia), a kiedy, jak i gdzie szukać pracowników poza firmą (wachlarz narzędzi do wykorzystania podczas rekrutacji zewnętrznej, elementy działań search’owych). Nowoczesne podejście do rekrutacji. Dwa słowa o przygotowaniu atrakcyjnego i zgodnego z prawem ogłoszenia o pracę (uczestnicy kończą szkolenie z poprawnie przygotowanym ogłoszeniem o pracę).
 • Prześwietl kandydata i jego kompetencje.
 • Czym jest selekcja – kluczowe etapy i metody. O przygotowaniu testów wiedzy. Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę – praktyczne podpowiedzi. Wywiad telefoniczny – jak przeprowadzić i o co pytać. Zasady prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych – standard badania kompetencji podczas wywiadu, skuteczne pytania, pytania na które szkoda czasu oraz te, które są niezgodne z prawem (uczestnik kończy szkolenie z gotową listą pytań, które umożliwią zbadanie kompetencji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej). Symulacje rozmów kwalifikacyjnych – praktyka.
 • Poznaj najskuteczniejszą ze wszystkich metod selekcji, czyli Assessment Center w praktyce.
  Czym jest metoda Assessment Center. Rodzaje ćwiczeń w Assessment Center oraz zasady ich przygotowania. Zasady prowadzenia sesji oraz sposób oceny kandydatów podczas Assessment Center (uczestnik kończy szkolenie z propozycją ćwiczeń do AC oraz matrycą kompetencji).
 • Wyeliminuj błędy w procesie oceny kandydatów.
  Psychologia oceny kandydatów. Najczęściej popełniane błędy w procesie oceny oraz sposoby ich unikania.
 • Z odmownej informacji zwrotnej zrób narzędzie rozwoju dla kandydata.
  Jak przekazać informację zwrotną o braku zatrudnienia – zasady, forma.
 • Witamy na pokładzie, czyli o wdrażaniu pracownika do pracy. Jak wdrożyć do pracy, aby zmotywować, a jednocześnie nie przestraszyć (uczestnik kończy szkolenie z check-listą elementów niezbędnych do profesjonalnego wdrożenia pracownika). Najczęstsze błędy podczas wdrażania oraz sposoby ich unikania.
 • Dowiedz się dlaczego ludzie zwalniają się z pracy i jak utrzymać pracownika w firmie?
  Obszary w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, na które trzeba być wrażliwym, aby pracownik chciał efektywnie, skutecznie i owocnie współpracować z firmą. Analiza przyczyn, dla których pracownicy odchodzą z firm (wyniki badań, praktyczne wskazówki).

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Skuteczna i profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników.
Warsztaty 2 dni szkoleniowe, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści ds.rekrutacji,
 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • menedżerowie działów.

Po warsztatach uczestnicy będą umieli:

 • Stworzyć profesjonalny opis stanowiska pracy.
 • Przygotować kompetencyjny profil stanowiska pracy.
 • Wykorzystać nowoczesna i zróżnicowane metody rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.
 • Przygotować właściwe i zgodne z prawem ogłoszenie o pracę.
 • Adekwatnie do stanowiska dobrać metody selekcji.
 • Przeprowadzić skuteczną i profesjonalną rozmowę kwalifikacyjną (w oparciu o badanie kompetencji).
 • Zaproponować elementy ćwiczeń z Assessment Center do procesu selekcji.
 • Unikać błędów w procesie oceniania kandydata.
 • Wdrożyć nowego pracownika do pracy.
 • Udzielać profesjonalnej informacji zwrotnej kandydatowi, który nie został zatrudniony.
 • Wykorzystywać narzędzia z zakresu Employer Branding i łączyć je ze skuteczną polityką rekrutacji i selekcji.

Eventy wewnętrzne jako integralny element employer brandingu

Jak organizować eventy wewnętrzne by pracownicy poczuli powiązanie z brandem i stali się jego ambasadorami.

Program

 • Czym są eventy wewnętrzne i jaką pełnią rolę w skutecznym budowaniu employer brandingu. Przykłady eventów wewnętrznych z różnych branż.
 • Kiedy organizujemy eventy samodzielnie, a kiedy współpracujemy z agencją eventową.
 • Siła tkwi w zespole. Jak zbudować dobry zespół i utrzymać wysoki poziom zaangażowania jego członków na każdym etapie realizacji eventu.
 • Czym się należy kierować przy wyborze agencji eventowej.
 • „Człowiek orkiestra”, czyli sztuka samodzielnej realizacji eventu.
 • My = Ja. Psychologia eventu.
 • Co powinien zawierać skuteczny brief eventowy.
 • Od pomysłu po owacje, czyli realizacja eventu step by step.
 • Konstruktywny feedback jako metoda samodoskonalenia.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Eventy wewnętrzne jako integralny element employer brandingu
Warsztaty 1 dzień szkoleniowy, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści ds.marketingu i PR,
 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • specjaliści i menedżerowie EB.

Po warsztatach uczestnicy będą umieli:

 • Jak określić i wybrać typ \ charakter eventu by zrealizować założone cele.
 • Jak napisać dobry brief eventowy.
 • Jak zorganizować dobry event.
 • Jakie zasady rządzą eventami oraz jak je skutecznie wykorzystać by każdy event był sukcesem.
 • Jak zaangażować pracowników – uczestników eventu by poczuli się zespołu oraz reprezentowali nasz brand na zewnątrz.
 • Jak budować konstruktywny feedback.

Social employer branding – czyli jak wykorzystać potencjał świata digital w budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy.

Social employer branding. Jak wykorzystywać z głową kanały social media, aby osiągać swoje cele.

Program

 • Miejsce Social Mediów w działaniach employer branding. Korzyści i ryzyko.
 • Metodologia Social Media First – czyli pytania, na które mogą odpowiedzieć Social Media np. jaka jest opinia pracowników o firmie, czy wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek pracodawcy jest spójny.
 • Wizerunek pracodawcy – komunikacja zewnętrzna a proces rekrutacyjny.
 • Strategia i taktyka działań social employer branding. Jak opracować i wdrażać step by step. Na co zwrócić uwagę.
 • Narzędzia: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube, GoldenLine, inne. Które kanały wybrać i jak z nich efektywnie korzystać?
 • Ocena działań: kryteria sukcesu, mierniki, wnioski.
 • Przykłady wykorzystania Social Mediów w procesach rekrutacyjnych.

Wartość szkolenia zamkniętego dla firmy: od 4 777 zł netto.

Employer branding w social media
Warsztaty 1 dzień szkoleniowy, w godzinach: 8.54- 16.56

Dla kogo:

 • specjaliści ds.marketingu i PR,
 • specjaliści i menedżerowie HR,
 • specjaliści i menedżerowie EB.

Prowadzący – trenerzy biznesu i praktycy z 11 letnim doświadczeniem w marketingu, komunikacji digital i HR. Synergia kompetencji i umiejętności. Zaangażowanie i entuzjazm w działaniu.

Anna Arak-Stachacz prowadzi szkolenia employer branding

Anna Arak-Stachacz

Jestem energiczną prowadzącą i praktykiem z 12-letnim doświadczeniem na poligonie w marketingu, komunikacji i PR w agencjach, MŚP i korporacji. Kierowałam marketingiem i komunikacją wewnętrzną sieci hoteli, stworzyłam i wprowadziłam na rynek markę kosmetyków. Przez ostatnie 2,5 roku byłam marketing communication managerem w ING Banku. Pracując dostrzegłam jak istotna jest angażująca komunikacja HR z pracownikami i kandydatami. Co firma traci nieodpowiednio komunikując się z talentami wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dziś dbanie i kształtowanie wizerunku pracodawcy wymaga tego samego kunsztu co marketing skierowany do klientów. Podczas warsztatów i szkoleń uświadamiam i zwracam uwagę, że w każdej firmie drzemie potencjał do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Trzeba umieć spojrzeć „out of the box” na to, co mamy, zderzyć z potrzebami kandydatów i odpowiednio zakomunikować.

dr Anna Dolot

Przygotowuję i prowadzę szkolenia employer branding od ponad 12 lat w międzynarodowych korporacjach, polskich koncernach i firmach rodzinnych. Mam praktyczne doświadczenie w procesach rekrutacji i selekcji. Od 8 lat prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i MBA w obszarze Human Resource Management and Development. Współpraca ze studentami daje mi wiedzę na temat ich kompetencji, potrzeb i oczekiwań wobec rynku pracy, ale przede wszystkim mnóstwo energii. Daje mi też wiele radości i pomysłów w różnych obszarach – zawodowych i prywatnych. Uwielbiam zaangażowanie i możliwości, które drzemią w ludziach, ich pomysły, pasje i zainteresowania. Ukończyłam pracę doktorską w temacie coachingu, jako metody rozwoju kompetencji. Przede mną obrona. Z pracodawcami współpracuję głównie jako praktyk, ale i… naukowiec. Przeprowadziłam i opublikowałam badania dotyczące szeroko pojętego kształtowania wizerunku pracodawcy (w tym procesu rekrutacji i selekcji), roli przełożonego w motywowaniu pracowników, czynników motywowania. Analizuję opinię pracodawców i pracowników. To ciekawa perspektywa. Na ogół odmienna…

Grzegorz Borowiecki prowadzi szkolenia employer branding

Grzegorz Borowiecki

Pamiętam swoją pierwszą kampanię. Był rok 2001. Z geek-kumplami z technikum sprzedawaliśmy przez internet części do komputerów. Byliśmy pionierami ecommerce, chociaż wtedy tego jeszcze nikt tak tego nie nazywał ;)Ponieważ byłem najmniej „geekowaty” to zająłem się „marketingiem”. Na „fantazji” organizowałem konkurs, gdzie do wygrania były bilety na Małysza. Sprzedaliśmy 2 dyski twarde, co pozwoliło uzyskać rekordowy ROI. Od tego czasu promowałem drukarki atramentowe w hipermarketach, pisałem reklamy w radiu, byłem redaktorem naczelnym serwisu filmowego. Ostatnio przez 7 lat widywano mnie w korpo, gdzie byłem menadżerem ds. marketingu w dziale digital&social media ( pozdrawiam ING Bank Śląski). Kampanie, które miałem przyjemność współtworzyć były nagradzane Effie Awards, Mixx Awards i jeszcze kilkoma innymi „Awards” 😉
Ludzie mówią, że fajnie rozprawiam o socialu i świecie digital. Pewnie dlatego, że opracowałem autorską metodologię Social Media First i dziele się moją wiedzą m.in. w Idea Bank Hub. Prowadzę grubę kreatywną WUNDERTEAM. Z dumą reprezentujemy górnicze wartości, bo na grubie (kopalni) człowiek uczył się porzondku i dokładności.

Background

„Rzadko się zdarza trafić na szkolenie, w którym balans pomiędzy teorią i częścią praktyczną jest tak wyważony. Szkolenia prowadzone przez Annę Arak-Stachacz spełniają obydwa kryteria – są interesujące, inspirujące, ale i praktyczne – do zastosowania na drugi dzień w codziennej pracy.”

Beata Anioł  Kierownik Działu Szkoleń KiM Group

Co Cię ominie, jeśli nie skorzystasz

Przede wszystkim nie będziesz wiedzieć jak się komunikować, aby przyciągać talenty i zatrzymywać najlepszych pracowników. Nie będziesz wiedzieć jak sprostać oczekiwaniom biznesowym Twojej firmy. Jak realizować kreatywnie i efektywnie działania employer brandingowe w Twojej firmie, tak aby budować wizerunek pożądanego pracodawcy i zaangażowanie wśród obecnych pracowników.

Zajrzyj na naszego bloga i pogłębij swoją wiedzę na temat employer brandingu i hr marketingu


DLACZEGO WARTO I JAK PRACUJEMY

Otrzymujesz cały dzień wiedzy, inspiracji i praktycznych wskazówek. Dodatkowo dzielimy się naszą energią, kreatywnością i rozbudzamy chęć do działania.

Wykorzystujemy metody pracy indywidualnej i zespołowej: pracę w grupach, dyskusję, prezentację, odgrywanie ról. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi wizualizacyjnych i tablic interaktywnych.

Nasi prowadzący to trenerzy biznesu i praktycy z obszaru HR, marketingu, PR i komunikacji on-line. Synergia kompetencji i doświadczenia niezbędnych w EB.

Warsztaty kończysz z wypracowanymi pomysłami na działanie, które możesz wdrożyć w życie w kolejnym dniu pracy.

Diagnozujemy potrzeby szkoleniowe. Przed szkoleniem zadzwonimy do Ciebie i zapytamy czym się zajmujesz i w jakich konkretnych sytuacjach zawodowych szkolenie ma Ci pomóc.

Pracujemy w „loftowych” wnętrzach i przestrzeniach, gdzie poczujesz przypływ energii i kreatywności.


Chcesz wiedzieć JAK MAŁYMI krokami budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy? Jakie są trendy w komunikacji i badania zachowań konsumenckich? Zapisz się do newslettera.

Będziemy raz w miesiącu wysyłać Ci solidną dawkę wiedzy i inspiracji do działania!