WYZWANIE:

Przyciągnięcie i zatrudnienie kilkuset specjalistów technicznych do końca 2026 roku. Niska świadomość marki pracodawcy na rynku.

 

ROZWIĄZANIE:

Zbudowanie brand awareness i wzmocnienie pozycji marki w Dolinie Lotniczej za pomocą multichannelowej kampanii. Wsparcie rekrutacji masowej przez pozyskanie kandydatów pasywnych.

Case of the day:

Jakie zagrożenia czyhają na pracodawców z branży przemysłowej?

Postępujący rozwój branży lotniczej, przekładający się na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru MRO (ang. Maintenance, Repair, Overhaul) i inżynierii przemysłowej, zmusza organizacje z tego sektora do bardziej strategicznego podejścia w działaniach EB i rekrutacyjnych. Tym bardziej, że konkurencja o talenty w Dolinie Lotniczej jest duża.

Jak więc zwiększyć widoczność marki i pozyskiwać najlepszych kandydatów na rynku? Tak, jak to robi EME Aero, jedno z największych i najnowocześniejszych centrów serwisujących silniki lotnicze na świecie!

Aby wzmocnić swoją pozycję w Dolinie Lotniczej, a także osiągnąć założony cel rekrutacji wolumenowej – 1000 pracowników do 2026 roku, firma skorzystała z naszej ekspertyzy oraz know-how i przeprowadziła wielokanałową kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną.

Zacznij z nami

Jak zwiększyć świadomość marki w Dolinie Lotniczej?

W celu efektywnego zareagowania na zidentyfikowane potrzeby firmy, przeprowadziliśmy szczegółową analizę otoczenia i konkurencji. Dzięki niej, opracowaliśmy strategię employer branding dostosowaną do rzeczywistych oczekiwań i wyzwań organizacji. Wykorzystaliśmy w niej pełen wachlarz narzędzi cyfrowych, aby skrojone na miarę rozwiązania wzbogaciły wizerunek marki zgodnie z jej potrzebami.

Strzałem w dziesiątkę było uruchomienie kampanii reklamowych na najbardziej chłonnych platformach, takich jak Facebook, Youtube i Google, uzupełnione wykorzystaniem potencjału narzędzi outdoor.

Aby znacząco zwiększyć obecność marki i zaangażowanie grupy docelowej w digitalowym ekosystemie, zadbaliśmy również o interakcję na Social Media. To jednak nie wszystko. Aby pozyskać wsparcie i zaangażować w proces budowy świadomości marki społeczność, która wie o niej najwięcej, wdrożyliśmy też wewnętrzną kampanię employer branding.

Zacznij z nami

Koncept strategiczno-kreatywny dla kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej

Bazując na wynikach researchu, analizie konkurencji i potrzeb grup docelowych, każdy, kto wykazuje chęć pracy w EME Aero, powinien posiadać:

  • “silnik” w sercu,
  • drive do mechaniki.

Biorąc to pod uwagę, stworzyliśmy hasło parasolowe o podwójnym znaczeniu, które łatwo zaadaptować do zróżnicowanych grup docelowych. Z jednej strony przedstawia element sygnujący markę – silnik samolotowy; z drugiej – ma wydźwięk metaforyczny, nawiązujący do pasji osób, które pracują w EME Aero: “Masz ENGINE do…?”.

Jego drugą część można dopasować do wybranej core target grupy, na przykład uczniów szkół technicznych aspirujących do kariery w lotnictwie, jak i wykwalifikowanych ekspertów z obszaru mechaniki, zmieniając jedynie słowo-klucz:

  • “Masz ENGINE do rozwoju?”
  • “Masz ENGINE do lotnictwa?”

Połączenie języka polskiego z obcym również nie jest przypadkowe; jednym z wymagań wobec kandydatów jest bowiem umiejętność pracy z dokumentacją techniczną w języku angielskim.

Ponadto, hasło nie jest statementem, lecz występuje w formie pytania. Dzięki temu, skłania potencjalnych kandydatów do refleksji nad swoimi oczekiwaniami czy celem zawodowym, zwiększając szansę na wartościową aplikację.

Zacznij z nami

Jak przygotować kampanię wizerunkową w warstwie wizualnej?

W warstwie wizualnej wykorzystaliśmy duży rozmiar fontu w żywym, żółtym odcieniu, który w połączeniu ze starannie wyselekcjonowanymi ujęciami zdjęć obecnych pracowników, stworzył dynamiczny, przykuwający wzrok obraz. Poszczególne znaki zostały wpisane w widniejący na grafice silnik, co uwypukliło tekst, dając wrażenie trójwymiarowości. Było to celowe działanie – chcieliśmy podkreślić nowoczesny wymiar technologii stosowanych w zakładzie oraz zaznaczyć eksperckość EME Aero w dziedzinie lotnictwa.

Zacznij z nami

Employee Advocacy a ilość spontanicznych aplikacji

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o firmie są jej pracownicy. Potwierdzają to wyniki badań, według których aż 52% konsumentów ufa pracownikom organizacji bardziej niż marce. Ponieważ EME Aero dysponowało zapleczem ambasadorów, postanowiliśmy to wykorzystać i umieścić ich sylwetki w Key Visual. W ten sposób pokazaliśmy autentyczny wymiary pracy w firmie.

Zacznij z nami

Reklamy outdoorowe

Aby zapewnić masowy zasięg oddziaływania i dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, jednym z elementów, które zastosowaliśmy w naszej kampanii, był outdoor, czyli reklama zewnętrzna. W jej ramach powstały billboardy i citylighty w strategicznych punktach styku z grupą docelową oraz backlight na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, miejscowości, w której zlokalizowany jest zakład EME Aero.

Zacznij z nami

Co musisz wiedzieć o dobrym marketingu rekrutacyjnym?

Nasi eksperci digital i performance wdrożyli kompleksową strategię komunikacji opartą na kilku dopasowanych do celów biznesowych organizacji odsłonach kampanii, które zostały skonfigurowane i uruchomione na Facebooku, Youtube i Google.

Projektując je, uwzględniliśmy odmienne profile kandydatów, co pozwoliło nam precyzyjnie dostosować kryteria targetowania. Ponadto, wykorzystując nasze bogate doświadczenie w obszarze marketingu cyfrowego, zdefiniowaliśmy kluczowe słowa kluczowe związane z konkretnymi stanowiskami i procesem poszukiwania pracy, co w efekcie umożliwiło nam skuteczniejsze dotarcie do wyselekcjonowanych grup specjalistów.

Zacznij z nami

Wyniki kampanii a realizacja celu biznesowego

Zrealizowana kampania EB przyczyniła się do wypełnienia celu rekrutacyjnego. Wskutek przeprowadzonych działań, nasza reklama dotarła łącznie do ponad 1 mln osób, a EME Aero przybliżyło się do realizacji swojego planu, czyli 1000 pracowników do 2026 roku. W efekcie firma zwiększyła wydajność operacyjną, o czym świadczą kolejne, pojawiające się w jej portfolio modele silników i technologie serwisujące.

Zacznij z nami