Wsparcie zmian komunikacyjnych w SGS Global Business Services, pokazanie pozytywnego wymiaru zmian oraz praca nad jakością i skutecznością komunikacji.

Bieżące wsparcie działańemployer brandingowych.
Przygotowujemy narzędzia komunikacyjne zgodne z CI SGS. Odpowiadamy za strategię wizualną i projekt. Trzymamy się zasad korporacyjnych, ale jesteśmy też kreatywni. Za pomocą komunikacji tworzymy jakość wizerunku pracodawcy oraz angażujemy pracowników. Nie chcemy być tylko nadawcą – stawiamy na kulturę feedbacku oraz aktywne uczestnictwo w komunikacji.

Porozmawiajmy – warsztaty i konsultacje

Podczas spotkań w grupie projektowej, z zespołem ds. komunikacji, pracujemy na autorskich materiałach warsztatowych zwiększających kompetencje komunikacyjne. Są dla nas wsparciem, ale nie chcemy, by zamykały nas na możliwość rozmowy. Narzędzia przez nas tworzone są odpowiedzią na realne potrzeby pracowników średniego szczebla oraz kadry kierowniczej. Co ważne, są sygnalizowane także bezpośrednio przez nich. 

Jak nas widzą...
Narzędzia tekstowo-wizualne

W SGS GBS stanęliśmy przed wyzwaniem pogodzenia potrzeb komunikacyjnych konkretnych pracowników z wytycznymi korporacyjnymi. Ze względu na unikalny charakter pracy, potrzebowali innej dynamiki komunikacyjnej. Postawiliśmy więc na tworzenie i wspieranie narzędzi spójnych z CI oraz brandbookiem SGS. Podczas warsztatów z zespołem ds. komunikacji stworzyliśmy “wzorce językowe”: styl artykułów do newslettera, CTA, copy na plakatach itd. Warstwa graficzna, zgodna z wytycznymi korporacyjnymi, została odświeżona. Elementy, na które mamy wpływ, zostały dostosowane do naszej wewnętrznej strategii. Pokazujemy ludzi, z którymi pracownicy mogą się utożsamiać oraz emocje, których chcą doświadczać.

Zacznij od "dlaczego" – strategia

Z przeanalizowanego przez nas raportu dotyczącego komunikacji wewnętrznej w SGS GBS wyciągnęliśmy wnioski dotyczące nadawców komunikacji. Zdiagnozowaliśmy obszary, które dla pracowników są wyznacznikiem jakości komunikacji. Wyróżniliśmy również “ambasadorów komunikacyjnych”, czyli osoby / grupy odpowiedzialne za tworzenie wizerunku GBS w tym obszarze. Podczas badań satysfakcji i insightów pracowniczych doszliśmy do wniosku, że dla pracowników SGS GBS komunikacja wewnętrzna = komunikacja w ogóle. Najmocniejszym punktem jest komunikacja na linii pracownicy – kadra kierownicza. Przygotowaliśmy strategię dopasowaną do targetu – zorientowaną na jego potrzeby i bolączki. Zaproponowaliśmy też dodatkowe rozwiązania podnoszące jakość komunikacji wewnętrznej np. mapy komunikacyjne, konsultacje komunikacyjne z managerami i team leaderami.  

77
średni open rate newslettera wewnętrznego
20
spotkań warsztatowych
23
konsultacje z kadrą kierowniczą

Jak się z nami pracuje przy tym projekcie?

Przeczytaj referencje

Zastanawiasz się, co możemy zrobić dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami