WYZWANIE:

Edukacja pracowników na temat powszechnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz środków zapobiegawczych.

Od tego się zaczęło:

Niepokojące wiadomości

Nasz klient, potentat Doliny Lotniczej zatrudniający ponad 700 osób, zwrócił się do nas z następującym problemem.

W firmie część pracowników otrzymała podejrzane maile, w których nadawca podszywał się pod osoby z organizacji. Zespół IT w firmie odkrył jednak, że nie jest to jedyny problem; sporo zatrudnionych zapisuje swoje hasła do komputerów i pozostawia je w widocznych miejscach. Naszym zadaniem było to zmienić!

Zacznij z nami

Strategia dotarcia

Ponieważ klient już wcześniej bezskutecznie zwracał uwagę swoim pracownikom na ich błędy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w ramach kampanii postanowiliśmy wyjść do nich z czymś, co bez wątpienia zwróci ich uwagę zarówno od strony przekazu, jak i jego lokalizacji – ambientem.

Jako rodzaj marketingu, “który zaskakuje”, ambient miałby zaktywizować pracowników wokół problemu i zwiększyć ich zaangażowanie w jego rozwiązanie.

Zacznij z nami

Silne hasła są jak chusteczki, chronią dane o Tobie.

Jednym z pierwszych proponowanych przez nas elementów wdrożenia był teaser – cykl wlepek pojawiających się w strategicznych miejscach na terenie całej firmy. Treść na naklejkach miała na celu “atakować” odbiorcę w najmniej oczekiwanym momencie i podprogowo zwiększać jego świadomość w zakresie cyberzagrożeń.

Zacznij z nami

Patrz i ucz się!

Następnie zadbaliśmy o bardziej wymowną formę komunikatu – plakaty. Opracowane przez nas propozycje przedstawiały najpowszechniejsze i najbardziej niebezpieczne zagrożenia w sieci (phishing, scam mailowy, itp.).

Poza oryginalną formą graficzną i humorystycznymi hasłami, proponowane przez nas nośniki zawierały rozwiązanie każdego z poruszonych problemów. W ten sposób nie tylko bawiły, ale przede wszystkim edukowały.

Zacznij z nami

Potwierdź wysyłkę do: 700 kontaktów

W ramach cyklu komunikacyjnego opracowaliśmy także wewnętrzną kampanię mailingową. Objaśniliśmy w niej, co wkrótce wydarzy się w firmie oraz zachęciliśmy wszystkich 700 pracowników organizacji do zaangażowania się w nasz nietypowy projekt.

Odzew był bardzo pozytywny!

Zacznij z nami

Akcja digitalizacja

Aby mieć pewność, że opracowane przez nas komunikaty offline dotrą do wszystkich osób w firmie, przygotowaliśmy ich analogiczne przełożenie na wersję elektroniczną.

W ten sposób, tworząc pliki, które można wyświetlać na wielu ekranach [posiadanych przez klienta] na terenie organizacji, mogliśmy zmaksymalizować zasięg działań w obrębie kampanii i dotrzeć do wszystkich osób w firmie.

Zacznij z nami

Podsumowanie

Dzięki kreatywnemu podejściu, kampania dała niepoliczalne efekty. Wykorzystana przez nas niekonwencjonalna forma komunikacji wzbudziła niemałe zainteresowanie, generując efekt, jaki rozumiemy pod pojęciem “marketingu szeptanego”.

Od tej pory w organizacji dało się zauważyć, jak pracownicy rozmawiają między sobą nt. publikowanych treści oraz robią im zdjęcia i wymieniają się osobistymi anegdotami. Wielu z nich bawił zawarty w nośnikach humor, co sprawiło, że z czujnością wypatrywali oni kolejnych realizacji. Tym samym udało nam się skutecznie zrealizować postawiony przed nami cel edukacyjny.

Zacznij z nami