Employer branding wewnętrzny i zewnętrzny a sukces na rynku pracy

Budowanie wizerunku marki jako pracodawcy opiera się na dwóch aspektach: to employer branding wewnętrzny i zewnętrzny. W czasach, gdy firmy walczą o pracowników, efektywne zarządzanie tymi dwoma wymiarami jest istotne, aby przyciągać, angażować i zatrzymywać pracowników o najwyższym potencjale.
grupa-ludzi-opracowujaca-strategie-employer-branding-wewnetrzny-i-zewnetrzny

Czym jest employer branding wewnętrzny i zewnętrzny?

Employer branding to proces obejmujący szereg działań budujących wizerunek firmy jako pracodawcy. Organizacje, które prowadzą działania employer brandingowe odnotowują wzrost retencji zespołów, a także rosną w oczach swoich interesariuszy, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. By to osiągnąć, muszą jednak działać dwutorowo, wewnątrz firmy i na zewnątrz. To zaś prowadzi nas do ważnego pojęcia, jakim jest employer branding wewnętrzny i zewnętrzny.

Employer branding wewnętrzny

Employer branding wewnętrzny koncentruje się na budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród zatrudnionych pracowników. Celem tego podejścia jest promocja kultury organizacyjnej, tworzenie pewnej wartości dodanej oraz integracja pracowników wokół firmowych wartości. W ramach employer brandingu wewnętrznego firmy powinny pamiętać o następujących elementach:

Kultura organizacyjna

Każda firma posiada swoją unikalną kulturę organizacyjną, i to od niej zależy, jak obecni i przyszli pracownicy odnajdą się w organizacji i czy będą się czuli jej ważną częścią. Żeby tak było, należy ją odpowiednio promować, wyróżniając w swojej komunikacji wartości, jakimi się kieruje, na przykład praca zespołowa, dress code pozwalający na przychodzenie do pracy w kapciach, praca indywidualna dla wspólnego celu itp. W ten sposób rodzi się lojalność i przywiązanie do pracodawcy, a także wzrasta poziom zadowolenia z pracy pracowników.

Angażująca komunikacja wewnętrzna

Pracownicy powinni otrzymywać informacje o wydarzeniach z życia firmy w odpowiedni sposób, precyzyjnie dobranymi do grupy docelowej kanałami, jak również mieć możliwość wyrażania swoich opinii poprzez aktywny udział w komunikacji. Jej język powinien być dostosowany do grupy odbiorczej np. pracowników blue collars, oraz dostępnych w firmie kanałów komunikacji. Wzorowym przykładem jest tutaj firma Umicore, której komunikacja związana jest z wartościami firmy, z jakimi identyfikują się jej pracownicy,

“Angażująca komunikacja wewnątrz firmy jest kluczowym elementem budowania silnego wizerunku pracodawcy. Umicore wykazuje tutaj dużą inicjatywę poprzez szereg działań, takich jak kwartalny newsletter i multichannelowe kampanie informacyjne dotyczące działań wewnętrznych firmy. Takie komunikaty są ważne, ponieważ pozwalają pracownikom na zapoznanie się z wszelkimi zmianami w firmie, co pozwala im lepiej zrozumieć strategię i cele organizacji. Ponadto, są dobrym sposobem na zintegrowanie pracowników wokół ważnych tematów, takich jak zrównoważony rozwój czy inicjatywy charytatywne i wydarzenia związane z kulturą i społecznością lokalną.”

Natalia OberskaAdministrative Generalist w Umicore

Programy szkoleniowe i rozwojowe

Firmy mogą inwestować w rozwój swoich pracowników, oferując im szkolenia, programy rozwojowe i awansowanie wewnętrzne. Taki sposób działania pozwala zatrudnionym już pracownikom poczuć się docenionymi i motywuje ich do dalszej pracy.

Imprezy i wydarzenia firmowe

Imprezy i wydarzenia firmowe, jak pikniki, spotkania integracyjne czy imprezy świąteczne, pozwalają pracownikom poznać się lepiej poza miejscem pracy oraz zwiększyć poczucie przynależności do firmy.

Bogaty pakiet benefitów

Firma może oferować swoim pracownikom różne świadczenia socjalne, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne czy karty sportowe. Chociaż ich atrakcyjność jest niezaprzeczalnie wysoka, z doświadczenia wiemy jednak, że współcześni kandydaci są wymagający i w ofercie pracodawcy szukają czegoś, co szczególnie ich zadowoli, np. dodatkowych dni wolnych, opieki medycznej dla pupili, urlopu menstruacyjnego, usługi Askhenry czy kultury workation.

Zobacz, jakie nietypowe benefity pozapłacowe oferują inne firmy.

Employer branding zewnętrzny

Z kolei z drugiej strony, employer branding zewnętrzny skupia się na budowaniu wizerunku pracodawcy na rynku pracy. Wszystko po to, by przyciągać jak najlepszych kandydatów. Poniżej prezentujemy kilka przykładów, jak to robić:

Reklamy online i outdoor

W ramach employer brandingu zewnętrznego firmy kreują wizerunek pracodawcy poprzez kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe. Mogą one być emitowane w sieci lub w przestrzeni miejskiej (billboardy, przystanki autobusowe itp.).

Przystępując do planowania kampanii online w ramach działań employer brandingowych, należy dokładnie zdefiniować grupę docelową, aby skierować przekaz do odpowiednich odbiorców. Dzięki tej wiedzy możemy wykorzystać narzędzia, jak reklamy ukierunkowane, aby dotrzeć do osób o określonych zainteresowaniach i umiejętnościach.

Kolejnym ważnym aspektem jest spójność przekazu. Zarówno w kampaniach online, jak i offline, istotne jest, aby nasze przekazy były zgodne z wartościami firmy i odzwierciedlały jej kulturę pracy. Niezależnie od tego, czy korzystamy z internetu czy przestrzeni miejskiej, ważne jest, aby nasza kampania miała spójną estetykę i ton komunikacji.

Elementem, który również można uwzględnić, są interaktywne i nietypowe formy reklamy offline. Na przykład, zamiast tradycyjnych billboardów, możemy zastosować billboardy 3D lub wykorzystać interaktywne przystanki autobusowe.

Content marketing w Social Media i na blogu firmowym

Employer branding zewnętrzny to jednak nie tylko reklama i promocja firmy, lecz również sposób, w jaki firma traktuje swoich pracowników, jakie wartości reprezentuje i jakie cele stawia przed sobą. Właśnie te elementy składają się na wizerunek firmy jako pracodawcy i wpływają na decyzję potencjalnego pracownika o złożeniu aplikacji. O wszystkim tym, co oferuje firma, możesz opowiedzieć w mediach społecznościowych lub na firmowym blogu.

Firmy coraz częściej wykorzystują media społecznościowe i blogi do budowania wizerunku pracodawcy. Możliwość tworzenia profili firmowych, np. na LinkedIn, a także publikowania wpisów branżowych i o wydarzeniach z życia firmy, pozwala zbliżyć się do potencjalnych pracowników i  zachęcić ich do aplikacji. Doskonałym przykładem, jak to dobrze robić, jest firma Umicore.

“W Umicore wiemy, że efektywna komunikacja w postaci dedykowanych treści na stronę firmy oraz jej profile Social Media, może odgrywać kluczową rolę w przyciąganiu talentów. Portale, takie jak LinkedIn, umożliwiają nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami i budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Dzieląc się tam inspirującymi historiami naszych pracowników, a także podkreślając nasze unikalne cechy, korzyści i wartości, nie tylko wzmacniamy wiarygodność, ale i pokazujemy, że nasza firma jest aktywna, troszczy się o swoich ludzi i jest otwarta na dialog.”

Magdalena GraczykSenior HR & Employer Branding Generalist w Umicore

Udział w eventach i konferencjach branżowych

Udział w branżowych wydarzeniach, takich jak eventy, hackathony czy konferencje, może przynieść wiele korzyści dla firmy. Przede wszystkim pozwala na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracownikami, którzy mają zainteresowania i kwalifikacje odpowiadające profilowi poszukiwanego pracownika. To także doskonała okazja do zaprezentowania się jako lider w swojej dziedzinie, przedstawienia oferty pracy i zaoferowania wizji rozwoju dla potencjalnych pracowników.

Aby udział w konferencjach i eventach przyniósł oczekiwany efekt, firma powinna zadbać o odpowiednie przygotowanie się do wydarzenia. Po pierwsze, powinna określić cele, jakie chce osiągnąć poprzez udział w wydarzeniu. Po drugie, opracować odpowiednie materiały marketingowe.

Programy rekrutacyjne

Organizacje, które chcą pozyskać nowy narybek do pracy, mogą organizować programy rekrutacyjne, które pozwalają na poznanie firmy i jej kultury pracy, np. staże, praktyki czy programy rozwojowe dla studentów i absolwentów. Pozwalają one pozyskać młodych i ambitnych pracowników oraz budują długoterminowe relacje z kandydatami. Aby ten cel osiągnąć, potrzebna jest jednak odpowiednia promocja programów na zewnątrz, a co za tym idzie – odpowiednie materiały marketingowe.

Reasumując, oba podejścia – employer branding wewnętrzny i zewnętrzny, są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają jako niezbędne narzędzie dla tych firm, które chcą zatrzymać najlepszych pracowników oraz przyciągać nowych. Aby jednak wizerunek pracodawcy był wiarygodny, musi stanowić odzwierciedlenie tego, co dzieje się wewnątrz firmy. Nie wiesz jak? Chętnie Ci pomożemy, wystarczy, że do nas napiszesz.