Efektywna komunikacja zmian w organizacji. Jak zbudować wizerunek i osadzić w świadomości pracowników nowy Dział odpowiedzialny za ten proces transformacji? Poprzez prowadzenie profesjonalnej i angażującej komunikacji wewnętrznej.

Wyróżniająca identyfikacja wizualna

Stworzyliśmy wyrazisty branding i taktykę komunikacji opartą o konkretne wartości, które odzwierciedlają misję nowego Działu. Pokazaliśmy tym samym “zasoby i możliwości sprawcze”, zachęcając biznes do współpracy.

Dedykowany dla nowego Działu branding obejmował opracowanie marki parasolowej wraz z subbrandami dla współistniejących w ramach struktury organizacyjnej zespołów. Zespoły pokazujemy w sposób inkluzywny oraz wskazujący odrębność przedmiotową, ale i synergię działań. Idea kreatywna oparta została na powiązaniach, jakie nowy Dział ma wewnątrz organizacji (business units) i na zewnątrz (innowacje, rynek, trendy). Nowy Dział ma na celu działanie, a więc realne wdrażanie innowacji.

Komunikacja zmian oraz naming wydarzeń

Naszym wyzwaniem było zbudowanie zaangażowania pracowników w proces transformacji i wyróżnienie się w gąszczu spotkań on-line. Zaproponowaliśmy więc naming dla cyklu wewnętrznych inicjatyw rozwojowych i wydarzeń edukacyjnych skierowanych do całej organizacji #Transformersi.

Nazwa znacząco różni się od korporacyjnych, sztywnych nazw na trudne i złożone procesy. Zrealizowana w taki sposób komunikacja zmian pokazuje ludzką, czynną i sprawczą stronę. Daje ona możliwość personalizacji i wyobrażenia sobie działań jako realnych ludzi, a nie bezosobowe zadania.

By wesprzeć poczucie współprojektowania innowacji w organizacji zastosowaliśmy został inkluzywny język oraz tonality komunikacji odpowiadające charakterowi nowego Działu.

Narzędzia digital komunikacji wewnętrznej

Odpowiednia komunikacja zmian i dobór narzędzi stanowią istotne wsparcie w osiąganiu celów biznesowych w organizacji. Adaptację koncepcji komunikacji przeprowadziliśmy na wszystkich punktach styku odbiorców, pracowników.

Opracowaliśmy architekturę informacji i UX dedykowanej dla nowego Działu oraz Zespołów strony na sharepoincie. Jest to miejsce, gdzie pracownicy mogą łatwo zdobyć niezbędne informacje, a przede wszystkim wziąć udział w nowych inicjatywach.

Social Media

Kolejny punkt styku stanowiło wsparcie komunikacji poprzez Linkedin. Umożliwiło nam to skuteczną realizację działań zarówno z zakresu komunikacji wewnętrznej jak i pozwoliło zarezonować z zewnętrzną grupą odbiorców.

32
wspólnych spotkań i konsultacji
10
specjalistów z różnych dziedzin
300
filiżanek wypitej kawy

Jak się z nami pracowało?

Szczególnie doceniamy indywidualne podejście do podjętej problematyki, profesjonalizm i kreatywność w doborze narzędzi i rozwiązań. Warto podkreślić wysoką jakość komunikatów i materiałów brandingowych, które stanowią istotne wsparcie w osiąganiu naszych celów biznesowych w organizacji.

Łukasz WalaHead of Disruption, Business Development, Grupa Maspex

Zastanawiasz się, co możemy zrobić dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami