Czasy, w których to pracodawca był stroną, która miała ostatnie słowo w procesach rekrutacyjnych bezpowrotnie odeszły do historii. Dziś o pracownika trzeba mocno zawalczyć. Jak jednak zrobić to z głową i osiągnąć zamierzone efekty? Na to pytanie odpowiada marketing personalny.

 

Marketing personalny – definicja

Dokładnie rzecz biorąc marketing personalny to zestaw wewnętrznych i zewnętrznych działań, prowadzonych przez przedsiębiorstwo, nakierowanych na obecnych i potencjalnych pracowników. Odbiorca tych działań jest traktowany jak klient, a jego potrzeby i oczekiwania są w centrum uwagi przedsiębiorcy. Jak wygląda jednak praktyka?

Czego oczekuje pracownik i kim jest?

W myśl marketingu personalnego, pracownik nie jest postrzegany wyłącznie w aspekcie ekonomicznym – zysku, który wypracowuje. Jest on podmiotem, który ma swoje potrzeby i dąży do ich realizacji. Satysfakcja z ich spełnienia pozytywnie wpływa natomiast na zaangażowanie i, co za tym idzie, współdziałanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

Według badań, prowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad, zmienił się główny powód, dla którego pracownicy zmieniają pracodawcę. Aż 63% badanych za przyczynę odejścia z pracy wskazuje chęć rozwoju zawodowego. Dotychczas najczęściej wymieniane kwestie związane z wynagrodzeniem, przywołuje 53% respondentów. Taki obrót rzeczy zmusza do przemyślenia strategii i dostosowania jej do aktualnych oczekiwań rynku pracy, gdyż “licytowanie” się wysokością wynagrodzenia może już nie przynosić oczekiwanych efektów.

Jak wdrożyć marketing personalny?

Przy wdrażaniu strategii powinniśmy nieustannie mieć na uwadze cele, jakie sobie stawiamy biorąc pod uwagę marketing personalny. Możemy je określić dwuetapowo. Cele pierwotne to założenia, które powinniśmy wprowadzić w życie w pierwszej kolejności. Są one punktem wyjścia dla realizacji celów wtórnych, czyli drugiego etapu naszych działań.

Po pierwsze określmy cele pierwotne:

 1. identyfikowanie potrzeb aktualnych pracowników, którzy są postrzegani jako klienci wewnętrzni lub zewnętrzni;
 2. śledzenie zmian zachodzących w rozpoznanych potrzebach;
 3. zaspokajanie potrzeb aktualnych i potencjalnych pracowników, tak, by równocześnie sprzyjać realizowaniu celów całej organizacji.

Po drugie – cele wtórne:

 1. tworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, dla którego pracownik jest równorzędnym partnerem (przeczytaj więcej o marce pracodawcy);
 2. pozyskiwanie oraz utrzymywanie pracowników, których potencjał przesądza o unikalnej osobowości firmy (co za tym idzie: o jej łącznej wartości rynkowej);
 3. stworzenie przestrzeni służącej pełnemu wykorzystywaniu umiejętności oraz zdolności pracowników, by stymulować ich aktywność oraz kreatywność;
 4. nawiązywanie i zacieśnianie więzi z otoczeniem firmy, zanim jego uczestnicy staną się rzeczywistymi pracownikami;
 5. podtrzymywanie relacji z byłymi pracownikami.

Dla przykładu cele, jakie powinien spełniać efektywny marketing personalny opisała Agnieszka Izabela Baruk, wykładowczyni akademicka, między innymi tutaj.

Co więcej, ilość kwestii, o jakich musimy pamiętać jest spora. Przy tym warto wspomnieć, że wprowadzenie w życie strategii marketingu personalnego powinno być poprzedzone odpowiednimi badaniami.

Efekty dobrze prowadzonego marketingu personalnego

Teraz odpowiedzmy na pytanie zadane na samym początku: czy warto inwestować w marketing personalny? W ramach odpowiedzi, prześledźmy zyski, jakie możemy osiągnąć.

Z perspektywy pracownika marketing personalny wpływa na:

 • podnoszenie kwalifikacji,
 • rozwój osobisty i zawodowy,
 • efektywne realizowanie powierzonych zadań,
 • potrzebę angażowania się w życie firmy,
 • poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • przynależność do zespołu,
 • poczucie bezpieczeństwa.

Zaś z perspektywy pracodawcy pozytywnie oddziałuje na:

 • lojalność pracowników,
 • zmniejszenie rotacji/fluktuacji pracowników,
 • zwiększenie efektywności,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • pozytywne rekomendacje przedsiębiorstwa, jako miejsca, w którym warto pracować,
 • optymalizację procesu rekrutacyjnego,
 • świadomość potrzeb pracowników i możliwość szybkiego reagowania na zmiany,
 • zwiększenie kapitału ludzkiego.

Dodatkowo, jeśli uważasz, że marketing personalny byłby wartościowy dla Twojej firmy, ale masz wątpliwości, jak go skutecznie wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa – napisz do nas na: hej@lovejob.pl lub wypełnij formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i razem przygotujemy strategię skrojoną na miarę.

Chcesz zrobić swój pierwszy krok w budowaniu efektywnej strategii marketingu personalnego w swojej firmie? Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj Poradnik Skutecznego Employer Brandingu⇩


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania o Poradnik Skutecznego Employer Brandingu przez Religa&Arak Sp. z o.o. ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków. Aby uzyskać szczegółowe informacje, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

All rights reserved Salient.